Magyar | English | Deutsch

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen honlap (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a Weisz Gabriella egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: BalatonHomes).

A BalatonHomes ezúton tájékoztatja a www.balatonhomes.com weboldalra látogatókat (a továbbiakban: Látogató) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A BalatonHomes kizárólag a Látogató által e-mailben, űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a BalatonHomes nyilvántartsa és kezelje. Az e-mail címének megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a BalatonHomes a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.
   
 2. A BalatonHomes az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel kapcsolatosan a számítógépes rendszerében automatikusan képződő technikai adatokat (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie) a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra kezeli. A Látogató az internet böngészésére használt szoftver Eszközök –> Beállítások –> Adatvédelem menüpontjában megtilthatja a fenti cookie-k használatát, azonban ezzel elfogadja, hogy így nem tudja majd igénybe venni a www.balatonhomes.com weboldal összes szolgáltatását. A BalatonHomes ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

  A Látogató a cookie-k elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy azok személyazonosításra alkalmatlan információi alapján a BalatonHomes a Google Remarketing rendszer segítségével érdeklődési körének megfelelő, egyedi ajánlatokat és információkat jelenítsen meg külső szolgáltatók (közöttük a Google) internetes reklámfelületein. A Látogató a Google rendszerében letilthatja az ilyen jellegű, érdeklődési kör alapján megjelenített hirdetéseket a http://www.google.com/settings/ads címen, „Az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetések” opció kikapcsolásával.
   
 3. Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a BalatonHomes figyelembe veszi és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.
   
 4. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a BalatonHomes abból a célból kezeli, hogy a Látogatót a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a Látogató részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a BalatonHomes ennek megfelelően kizárólag az alábbi célok érdekében kezeli:

  a.) a BalatonHomes márkanév alatt nyújtott szolgáltatásokra irányuló igények legteljesebb kielégítése;
  b.) minőségbiztosítás, piackutatás, piaci elemzések készítése;
  c.) a BalatonHomes márkanév használatára mindenkor jogosult szolgáltatók aktuális szolgáltatásainak ismertetése, ajánlása.


  A BalatonHomes a Látogatók személyes adatait a fenti céloknak megfelelően célhoz kötötten kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, és azokat kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja:

  a.) a BalatonHomes márkanév jogszerű használatára mindenkor jogosult szolgáltattatók részére, a márkanév használatára vonatozó szerződésük időtartama alatti felhasználásra;
  b.) a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők.


  A BalatonHomes haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.
   
 5. A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a BalatonHomes által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

  A Látogató ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, a BalatonHomes hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő. A BalatonHomes a kérelem benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, illetve teszi meg a szükséges intézkedést.

  A Látogató tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.
   
 6. Elektronikus ingatlanpiac hírleveleket, egyéb ingatlan hirdetéseket a BalatonHomes a balatonhomesingatlan@gmail.com, balatonhomesingatlankozvetites@gmail.com,  balatonhomes@upcmail.hu valamint a weiszgabriella@upcmail.com email-címekről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található email cím leiratkozás használttal jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését.
   
 7. A BalatonHomes minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A BalatonHomes a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.
   
 8. A weboldalon található, más (nem a BalatonHomes által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a BalatonHomes felelősséget nem vállal.
   
 9. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a BalatonHomes felelősséget nem vállal.
   
 10. A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:
  Weisz Gabriella EV. - BalatonHomes Ingatlanközvetítés
  Székhelycím: 8230 Balatonfüred, Présház utca 1.
  Telefon: +36-30-474-5901
  E-mail: weiszgabriella@upcmail.hu